به گزارش سرویس اجتماعی برنا، از ابتدای سال 90 صندوق تأمین‌اجتماعی مبلغ 5 هزار و 800 میلیارد ریال به مراكز درمانی طرف قرارداد این صندوق پرداخت كرده بود كه با احتساب مبلغ یك هزار و 100 میلیارد ریال، این صندوق از ابتدای سال‌جاری تاكنون نزدیك به 7 هزار میلیارد ریال به مراكز درمانی طرف قرارداد پرداخت كرده است.

لازم به ذكر است طبق قانون، صندوق تأمین‌اجتماعی برای پرداخت مطالبات مراكز درمانی طرف قرارداد سه‌ماه فرصت دارد كه این فرصت از زمان دریافت اسناد پزشكی از مراكز طرف قرارداد آغاز می‌شود. بنابراین اسناد درحال بررسی و همچنین اسنادی كه مهلت قانونی آن سپری نشده به عنوان بدهی تأمین‌اجتماعی تلقی نمی‌شود.