به گزارش سرویس اجتماعی برنا،محسن کرمی در نخستین همایش ثبت در مهلت قانونی در سازمان ثبت احوال کشور گفت: با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، در نظر داریم تا پایان برنامه پنجم توسعه درصد ثبت ولادت و وفات را به 98 درصد برسانیم.

وی با بیان مطلب فوق افزود: برای تحقق این مهم ، ستاد پوشش وقایع حیاتی تشکیل شده است.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، عدم وجود مکانیزمهای رسمی و قانونی به منظور ایجاد انگیزش در ثبت یاران، عدم ثبت به موقع ولادت و وفات در مهلت قانونی توسط اعلام کنندگان و عدم آگاهی مردم در ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی را از مهمترین چالشهای این ستاد عنوان کرد.

کرمی همچنین غیر محصور بودن برخی آرامستان‌ها را از دیگر چالشهای این ستاد دانست.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، برگزاری همایش‌های منطقه‌ای ستاد پوشش وقایع حیاتی را از راهبردهای موثر در ارتقاء سطح پوشش وقایع حیاتی برشمرد.

وی همچنین اعلام کرد: 40 هزار ثبت یار در سراسر کشور وجود دارد که سه درصد آنها در مناطق عشایری مشغول انجام وظیفه هستند.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: 15 درصد ثبت یاران مدرک دانشگاهی، 40 درصد دیپلم و 45 درصد زیر دیپلم دارند که 23 درصد آنها زن و 77 درصد مرد هستند.

کرمی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور، ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی را دنبال می کند، اظهار داشت: این مهم با همفکری و مساعدت کارکنان سازمان ثبت احوال کشور با ثبت یاران محقق می شود.

وی در ادامه یکی از اهداف این همایش را قدردانی از ثبت یاران نمونه سراسر کشور اعلام و تاکید کرد: ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه در زمینه ثبت به موقع وقایع حیاتی، شناسایی راهکارهای مناسب به منظور تقویت شبکه اعلام وقایع حیاتی و شناسایی موانع قانونی در ثبت به موقع وقایع و ارائه راهکارهای مناسب از دیگر اهداف این همایش ثبت عنوان کرد.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور به ثبت آمار ولادت و وفات قبل و پس از انقلاب اسلامی اشاره و خاطر نشان کرد: ثبت آمار ولادت از 2/40 درصد در سال 1355 به 98 درصد در سال 1389 افزایش یافته و این موفقیت مرهون زحمات افرادی از جامعه است که با تلاش، تعهد و مسئولیت وصف ناپذیری زمینه آن را هموار کردند.

وی همچنین ادامه داد: ثبت آمار وفات نیز از 8/36 درصد در سال 1355 به 5/93 درصد در سال 1389 افزایش یافته است.

کرمی در ادامه با بیان اینکه نقش ثبت یاران در اعلام ثبت ولادت و وفات یک نقش کلیدی و مهم است، افزود: بیش از 40 هزار ثبت یار و یاور ثبت در سطح کشور در قالب شبکه اعلام با سازمان ثبت احوال کشور همکاری دارند.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: ثبت وقایع حیاتی شرط مهمی برای توسعه کشور است چرا که آمار درست و صحیح می تواند مسیر توسعه یافتگی را هموار کند.

کرمی ابراز امیدواری کرد با تلاش ثبت یاران و همکاری مردم اعلام وقایع حیاتی در مهلت قانونی که 10 روز برای وفات و 15 روز برای ولادت است، محقق شود.


در پایان همایش ثبت در مهلت قانونی از 31 نفر از ثبت یاران نمونه استان های سراسر کشور با اهدای هدایا و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.