به گزارش سرویس اجتماعی برنا،مصطفی دهمرده ای معاون درمان این دانشگاه با بیان این مطلب گفت: برنامه کاهش آسیب برای افراد دچار اعتیاد غیر قابل درمان، سوء مصرف مکرر و مجدد، دارای سابقه زندان، HIV مثبت، معتادان تزریقی، معتادان زن و اعتیاد بیشتر از 10 سال اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این برنامه در تمامی مراکز ترک اعتیاد و مراکز گذری سوء مصرف مواد مخدر به صورت رایگان انجام می شود، ادامه داد: در اجرای این برنامه اعتیاد تزریقی به درمان خوراکی تبدیل می شود و به افرا دچار سوء مصرف مجدد مواد مخدر برای پیشگیری از بروز عواقب منفی اعتیاد مجدد، آموزش های لازم ارائه می شود.

وی همچنین گفت: جلوگیری از مصرف خود سرانه و بیش از حد مواد مخدر و ممانعت از انجام رفتارهای پرخطری مانند تزریق با سرنگ مشترک از جمله اقدامات موثری است که در راستای ثبات بخشی به زندگی و شخصیت فرد معتاد انجام می شود.

وی تصریح کرد: در گذشته برخی از مصرف کنندگان مواد مخدر بر خلاف ورود به مراحل درمانی به مصرف مخفیانه ادامه می دادند اما با اجرای برنامه کاهش آسیب و با برنامه ریزی های منسجم و مشاوره های روانشناسی مقدار مصرف آنها ثبات می یابد و از عوارض ناشی از مصرف بیش از حد کاسته می شود.

وی همچنین گفت: در مراکز گذری سوء مصرف مواد (DIC ) سرنگ استریل یکبار مصرف و کاندوم نیز به معتادان تزریقی تحویل داده می شود .

وی افزود: اجرای این برنامه نقش بسیار موثری در کاهش ابتلاء معتادان به بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت ب داشته است.