سید مجتبی شفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب افزود: براساس قانون مجلس،مصوب سال 85، دولت می تواند تا 50درصد هزینه احداث حمل و نقل ریلی را برعهده بگیرد و مابقی هزینه ها را شهرداری باید پرداخت کند، اما این سازمان به ما گزارش دهد که چقدر در احداث حمل و نقل ریلی پول داده است.

دبیر شورایعالی ترافیک در ادامه افزود: شهرداری کمک های غیرنقدی همچون تراکم و اختصاص زمین را به عنوان بخشی از این کمک ها در نظر می گیرد که در جمع در حدود30درصد می شود. به این معنی است که دولت 70درصد به حمل و نقل ریلی کمک کرده است، اما متاسفانه شهردار تهران مدعی است که دولت هیچ پولی نداده است.

به گفته شفیعی دولت ترجیح می دهد در سکوت به مترو کمک کند نه آنکه زمین فضای سبز را به اسم زمین تجاری به مترو بدهد و مترو نمی داند که با آن چه کار بکند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از ایستگاه های مترو ها بدون حضور نماینده دولت افتتاح می شود، توضیح داد: حتی گاه می بینیم در مراسم افتتاحیه ها انتقادهای سنگینی به دولت مبنی بر اینکه هیچ کمکی صورت نمی گیرد، می شود، این در حالی است که در هر سال 70تا 80درصد کمک های نقدی به مترو از سوی دولت است

دبیر شورایعالی ترافیک در پاسخ به اینکه یارانه امسال پرداخت نشده است، توضیح داد: در سال 88یارانه مترو و اتوبوس 17میلیارد تومان بود، اما در سال 89 یارانه مترو و اتوبوس 60میلیارد تومان شد که این به معنی 5برابر شدن کمک دولت به مترو و اتوبوس است.

شفیعی درباره افزایش هزینه های برق مترو و تاثیر آن روی قیمت بلیت مترو نیز به برنا گفت: یارانه برق مترو صنعتی است و با محاسبات دقیق حداکثر هزینه افزایش آن روی قیمت بلیت 6درصد است. مگر برق مترو چقدر می تواند تاثیر گذار در بلیت مترو باشد؟

وی ادامه داد: با این وجود دولت در بودجه 90 پیشنهاد داده یارانه حمل و نقل از 260میلیارد تومان سال گذشته به 400میلیارد تومان افزایش یابد که البته این افزایش اعتبار نیز برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی و جبران گران شدن هزینه های گازوییل است.