به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از اداره ‌كل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق تأمین‌اجتماعی، دكتر حافظی توزیع ناعادلانه یارانه‌ها در گذشته را عامل مهمی در عدم شكوفایی مناسب اقتصاد كشور دانست و گفت: 70‌درصد یارانه‌ها صرف 30‌درصد افراد كه اكثراً جزو طبقه غنی جامعه بودند، می‌شد.

وی با تأكید بر این نكته كه ما دربرابر نسل آینده مسئولیم افزود:‌ باید در محیط كار و خانواده مصرف را مدیریت و به سمت كاهش آن حركت كنیم.

مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی اجرای این قانون را در شرایط حساس كنونی نشان از ثبات اقتصادی و توان بالای مدیریتی كشور دانست و افزود: اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه همه جانبه كشور خواهد بود.

وی گفت: ‌با اجرای این قانون، صندوق تأمین‌اجتماعی نیز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته و شاهد ارتقاء خدمات تأمین‌اجتماعی خواهیم بود.

وی با بیان اینكه در آینده نزدیك شاهد افزایش خدمات و ارتقاء رضایت بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی خواهیم بود، تأكید كرد: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تغییری در تعرفه خدمات درمانی ایجاد نمی‌شود و مراكز درمانی ملكی صندوق تأمین‌اجتماعی نیز همچون گذشته به ارائه خدمات رایگان به بیمه‌شدگان ادامه می‌دهند.