به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، ویكتور ایوانوف در نشست امضای یادداشت تفاهم در مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت:  همكاری ایران و روسیه در مبارزه با مواد مخدر بر اساس تفاهمنامه سال 2005  همچنان استوار است و این همکاری ها سازنده بوده است. 

رییس سرویس فدرال نظارت بر گردش غیر قانونی مواد مخدر فدراسیون روسیه ادامه داد: همكاری های بین المللی درباره مبارزه با مواد مخدر بسیار پایین است و با توجه به عملیات نظامی که در دهمین سال در افغانستان در حال اجراست، نه تنها پدیده شوم تولید مواد مخدر در این كشور كاهش نیافته، بلكه افزایش نیز یافته است. 

ایوانوف افزود: یکی از مهمترین دلایل امضای این تفاهمنامه افزایش سطح همكاری ها بین روسیه و ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر است. 

وی خاطر نشان کرد: توافق هایی صورت گرفته تا در سطح معاونان، كار گروهی در راستای  مبارزه با مواد مخدر تشكیل دهیم تا این گروه به صورت مرتب تشكیل جلسه دهند و اطلاعات دو كشور را در این زمینه تبادل كنند.