به گزارش سرویس اجتماعی برنا، مهدی نوید ادهم در دوره‌ی تامین مدرس كشوری طرح آموزش مبتنی بر رویكرد تربیتی دروس راهنمایی در مركز تربیت معلم نسیبه تهران اظهار كرد: بحث اصلی این روزها در آموزش و پرورش تحول بنیادین است كه به معنای تحولی همه جانبه، نظام‌مند، ریشه‌ای، آینده‌نگر و مبتنی بر مفاهیم اعتقادی ـ دینی است و با وجود این تحول در آموزش و پرورش، مبانی نظری و محتوایی نیزباید تغییر كند.

وی ادامه داد: حدود 6 سال گذشته سند ملی آموزش و پرورش با انجام كار كارشناسی از سوی 600 متخصص و صاحب‌نظر تدوین شد و هم اینك در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی و تصویب است.

نوید ادهم با اعلام اینكه توجه و بازنگری رویكرد تربیتی یكی از مولفه‌های سند ملی آموزش و پرورش است، تصریح كرد: برای اولین بار فلسفه تعلیم و تربیت تدوین شد و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید كه در آن با نگاه جدید به آموزش و پرورش، كاركردها و وظایف آن نیز مشخص شده است.

دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه كرد: با آسیب‌شناسی صورت گرفته در تدوین سندملی آموزش و پرورش حدود 700 نقطه ضعف در 18 مورد شناسایی و طبقه‌بندی شد كه این موارد از اولویت‌های اجرایی در تحول بنیادین هستند.

وی با اشاره به اینكه دغدغه اصلی سیستم آموزشی باید تربیت انسان باشد، افزود: در این فضا باید با تغییر در زیرساخت‌های آموزش و پرورش یك تحول بنیادین در راستای تربیت انسانی ارزشمند ایجاد شود.

نوید ادهم تاكید كرد: رویكرد فرهنگی ـ تربیتی به معنای فراهم آوردن زمینه تربیتی در دانش‌آموزان متناسب با فرهنگ دین اسلام است.

دبیركل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینكه مفهوم تربیت در آموزش و پرورش ایران با مفهوم آن در آموزش وپرورش سایر كشورها متفاوت است، تصریح كرد: دلیل این امر آن است كه فرهنگ ما ایرانیان با فرهنگ سایر كشورها متفاوت است.