به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، سردار حسین ساجدی نیا رییس پلیس تهران درباره این طرح گفت: این طرح در جهت برخورد با تولید کنندگان و تکثیرکنندگان فیلم های غیر مجاز است که در طول یک هفته گذشته بیش از 500هزار CD و DVD غیر مجاز بویژه در حوزه تکثیر فیلم های ایرانی که به سینمای ایران ضربه می زند، جمع آوری کرده ایم.

وی افزود: تاکنون پلیس تهران موفق به شناسایی 7مجموعه تکثیر کنندگان کلان که فیلم ها را در سراسر کشور توزیع می کردند، شناسایی و دستگیر کرده است.

به گفته ساجدی نیا افراد دستگیر شده پس از بازجویی به مراجع قضایی اعزام می شوند.

رییس پلیس تهران با بیان اینکه این طرح در مرحله دوم اجرا است، تصریح کرد: این طرح با همکاری مشترک پلیس و تهیه کنندگان و تولید کنندگان داخلی صورت گرفته است و همچنین فیلم هایی را مشخص کرده ایم که تکثیرکنندگان این فیلم ها را شناسایی و جمع آوری کنیم.

به گفته ساجدی نیا همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی نیز در صورت مشاهده افراد CD فروش در سر چهارراه ها با آنها برخورد خواهد کرد.

ساجدی نیا در پایان عنوان کرد که در طرح ابتدایی امحای CD های غیر مجاز 100هزار CD و هم اکنون 500هزار CD جمع آوری شده است.

رییس پلیس تهران عنوان کرد که با توجه به آنکه سال گذشته 3میلیون CD جمع آوری شده است، مشاهده می کنیم که توزیع و تکثیر CD های غیر مجاز نسبت به سال گذشته کمتر شده است.