یوسف رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز میزان ذرات معلق کمتراز 5/2میکرون به152 PSI رسیده است و شرایط به احتساب شرکت کنترل کیفیت در شرایط ناسالم است این در حالی است که با چنین شاخصی وضعیت آلودگی در شرایط هشدار است.


وی با بیان این مطلب که کمیته مواقع اضطرار می تواند وضعیت را هشدار و یا اضطرار اعلام کند،افزود: در حوزه کنترل کیفیت آلودگی فقط شاخص ها براساس سالم و ناسالم و بسیار ناسالم و در نهایت خطرناک اندازه گیری می شود.


مدیرعامل شرکت کنترل آلودگی هوای تهران در این باره می گوید: زمانی که شاخص ها بین 100تا200باشد در شرایط ناسالم  و یا هشدار و زمانی که شاخص ها بین 200 تا 300 برسد در شرایط بسیار ناسالم و یا معادل اضطرار و زمانی که به بالای 300 برسد شرایط خطرناک و بحرانی است. 

رشیدی در پایان گفت: میزان ذرات معلق کمتر از 10میکرون 87 PSI و میزان منواکسید کربن 59 و میزان ازن به 23 رسیده است.