امان الله قرایی مقدم در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: خبر و خبر رسانی از ایران باستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است ، ما معتقدیم در ایران باستان نوعی تلگراف بوده و خبر رسان و جارچی و کسی که خبر را به گوش مردم می رسانده در اطراف ری وجود داشته است.

وی در ادامه درباره پیشینه خبررسانی در ایران گفت: مرتضی راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران، گلدسته های مسجد را بقایایی برای ارسال پیام دانسته ، چرا که  خبر رسانی در کشور پهناوری مثل ایران بسیار مهم و اساسی بود و سرعت خبر رسانی از گذشته جزء مسائل مطرح بوده است ، این امر نشانگر آن است که خبر و خبرنگار امروزی از ایران باستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است.

این جامعه شناس گفت: شعار شرکت پست آمریکا از ایران باستان گرفته شده است، "باران و گرما و سرما ما را از رسانیدن خبر بازنمی دارد" این شعاری است که با کمی دقت ما را متوجه این امر می کند که  خبر و خبررسانی قلب دستگاه هابه شمار می آید.

قرایی مقدم بااشاره به این مطلب که قرن بیستم یکم قرن ارتباطات است تصریح کرد: کشوری که می تواند اخبار را زود مخابره کند به طور قطع موفق خواهد بود شاید به جرات بتوان گفت علت بسیاری از مشکلات در کشور ما کندی مخابره خبر است.

وی درباره اهمیت جایگاه خبرنگار در ایران گفت: مردم عامی امروز به اهمیت خبر پی برده اند و خبرشناس هستند و این نشاندهنده جایگاه اجتماعی خبرنگار است بر این اساس مردم حتی در روستا ها در درونشان خبرنگار را محترم می دارند و این مسئله به دلیل وجود اخباری است که از تعهد خبرنگار و صداقت وی نشات گرفته است بر این اساس جامعه به تدریج به قدرت و اهمیت خبرنگار پی می برد.

این جامعه شناس در ادامه خاطر نشان کرد: خبرنگاری یکی از مشاغل پر خطر است و حضور در صحنه های خطرناک و حتی سخت و مشقت بار و دشوار یکی از دلایل این خطراست که در همه جای دنیا این شرایط برای قشر خبرنگار وجود دارد.

قرایی مقدم در ادامه افزود: اصولا دامنه آزادی خبرنگار بعد سیاسی پیدا کرده است به طوری که هر چه کشورها دموکرات تر باشند و به سوی توسعه یافتگی حرکت کنند آزادی قشر خبرنگار بیشتر خواهد بود،کشوری که ادعای توسعه یافتگی دارد خبرنگار در آن جامعه محدودیت ندارد و آزادی مورد احترام قرار می گیرد هرچند خطر همیشه در کمین این قشر جامعه است اما اهمیت خبرنگار روز به روز بیشتر خواهد شد.