به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، محمدزاده در مراسم تجلیل از خبرنگاران زن که در وزارت ارشاد برگزار شد، اظهار داشت: خبرنگاری شغلی است که با مشکلاتی بسیاری همراه است  و ما مسوولان روز خبرنگار به یاد رفع این معضلات می افتیم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه افزود: برخی از مشکلات در حوزه خبرنگاری ذاتی است که ما به آن افتخار می کنیم. اگر این مشکلات نبودند شهید صارمی ها نیز به افغانستان نمی رفتند.

وی خاطر نشان کرد: مشکلات عارضی حرفه خبرنگاران را باید به گونه ای حل کنیم که تعداد آنها هر سال کمتر از سال قبل شود.

محمدزاده با اشاره به نبود امنیت شغلی و مشکلات معیشتی خاطر نشان کرد: باید با همکاری وزارت ارشاد برنامه هایی اجرا شود تا از تعداد این معضلات کاسته شود.

وی گفت: برنامه هایی در دست اجرا است که مشکلات حرفه خبرنگاری را کاهش می دهد.