به گزارش سرویس اجتماعی برنا، محسن اسماعیلی ضمن بیان این مطلب گفت: در سال گذشته موفق شدیم تمامی مراکز ادارات ثبت احوال در استانها و ادارات بزرگ ثبت احوال را برای صدور شناسنامه‌های رایانه‌ای تجهیز و راه اندازی کنیم و تا کنون بیش از 400 هزار شناسنامه رایانه ای صادر شده است. 

وی افزود: در سال جاری نیز 222 اداره ثبت احوال باید به سخت افزار و نرم افزارهای رایانه ای، تجهیز شوند. 

اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: اولویت اول تعویض شناسنامه برای کسانی است که شناسنامه آنها دچار تغییرات مشخصات سجلی است و یا از درجه اعتبار ساقط شده است، مانند آب خوردگی، پارگی و یا مواردی که شناسنامه باید تعویض شود و مهمتر از همه فقدان شناسنامه است.

مدیر کل اسناد هویتی با اشاره به اینکه در حدود یک میلیون و 200هزار شناسنامه در سال توسط این سازمان تعویض می شود تصریح کرد: از این تعداد، 900هزار مربوط به صدور شناسنامه‌های اصلی وحدود 300 هزار دیگر مربوط به صدور شناسنامه المثنی ناشی ازفقدان شناسنامه است.

اسماعیلی صدور یک میلیون و 200 هزار شناسنامه در سال 90 را از برنامه های اولویت دار سال جاری سازمان عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: امسال نیز همین تعداد را نشان کرده ایم به اضافه شناسنامه افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند یعنی متولدین سال های 75 و 76 که چهارده سالشان تمام شده و وارد پانزده سالگی می شوند و این جزو دستور کار ما است.

مدیر کل اسناد هویتی در خصوص شناسنامه های فوق الذکر گفت: قبلاً فقط شناسنامه الصاق عکس و همان شناسنامه تحویل شخص داده می‌شد اما از سال جاری به بعد شناسنامه ها تعویض می شود.

اسماعیلی در ادامه افزود: قبلا شناسنامه 2 برگی صادر می شد اما اکنون باید تبدیل به شناسنامه 4 برگی شود.

وی یاد‌آور شد: برای جمع‌آوری اطلاعات و صدور شناسنامه از ظرفیت حدود 80 شعبه دفاتر پیشخوان دولت نیز در کلیه استانها استفاده می ‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: 40 هزار ثبت یار و یاور ثبت نیز از طریق شبکه اعلام وقایع حیاتی، سازمان ثبت احوال کشور را یاری می‌کنند.