به گزارش سرویس اجتماعی برنا، مهدی شهسواری با بیان این مطلب اظهار داشت: بیمه سینا زیر نظر بیمه مرکزی و براساس حق بیمه‌ای که پرداخت می‌شود، زائران را تحت پوشش قرار می دهد.

وی بااشاره به قیمت‌های ثبت شده این بیمه اظهار داشت: بیمه فوت به هر علت هفت میلیون تومان، فوت به علت حادثه 12 میلیون تومان، نقص عضو به اثر حادثه ده میلیون تومان، در صورت بستری شدن در بیمارستان تا سقف ده میلیون تومان و درمان سرپایی تا سقف یک میلیون تومان تعلق می‌گیرد.

مدیر کل امور بین الملل و راهبری امور زیارتی ادامه داد: مدت پوشش بیمه سینا 48 ساعت قبل از سفر و 120 ساعت از بازگشت به کشور خواهد بود و در صورتیکه در مدت بازگشت از سفر نیز با اتفاقی مواجه شدند تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

شهسواری با اشاره به اینکه بار زائران نیز تحت پوشش بیمه است اضافه کرد: بار زائران نیز تا سقف 250 هزار تومان در رفت و تا سقف 700 هزار تومان در برگشت تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

همچنین، وی خاطرنشان کرد: به دستور مقام معظم رهبری تمامی کسانی که در حوادث تروریستی عراق کشته می‌شوند شهید محسوب شده و مصدومان جانبازان با تائید دفتر نمایندگی سازمان بنیاد شهید معرفی شده و تحت پوشش قرار می‌گیرند.