محی الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: برنامه آموزش دفاعی به دانش آموزان از سال گذشته به صورت آزمایشی در برخی از مدارس کشور اجرا شد.


معاون پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همه دانش آموزانی که در مقطع راهنمایی و متوسطه تحصیل می کنند از آموزش های دفاعی بهره مند می شوند.


وی با اشاره به تاثیر عضویت در بسیج افزود: در آموزش دفاعی برخی آموزش ها به صورت عملیاتی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد بر این اساس عضویت در بسیج به عنوان امتیازی مثبت برای این افراد به شمار می رود.

 
محمدیان در خاتمه از  فراگیر بودن این آموزش به دانش آموزان دختر و پسر خبر داد و تصریح کرد: آموزش دفاعی به صورت عمومی به دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان ارایه می شود.