به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، مصطفی قانعی در شانزدهمین جشنواره رازی دانشگاه علوم پزشكی تهران اظهار داشت: 50 درصد محققان و برگزیدگاه جشنواره رازی عضو هیات علمی مراکز آموزش عالی هستند که 30 درصد این افراد در سمت های مدیریتی فعالیت های پژوهشی و اجرایی در دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت فعالیت می کنند.

معاون پژوهشی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ادامه داد: آمار ها نشان دهنده آن است که تنها 2 درصد برگزیدگان و محققان بخش پزشکی در سال گذشته به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. این در حالی است که 98 درصد برگزیدگان و محققان رازی جذب نظام آموزش، پژوهش و مدیریت شده اند.

وی افزود: بیشترین تعداد برگزیدگان سال گذشته بخش پزشکی نیز جذب نظام مدیریتی شده اند که حدود 70 نفر آنها در بخش های تحقیقاتی مشغول به کار هستند، این نشان دهنده این است که برای مدیریت تحقیقات در کشور محققان برتر در سال گذشته به کار گرفته شده اند.

قانعی تصریح کرد: مهمترین تفاوت این جشنواره با جشنواره سال گذشته این بوده است که علاوه بر انتخاب رتبه برتر، رتبه های نزدیک به برگزیدگان نیز انتخاب و جوایزی برای این افراد در نظر گرفته شده است تا از آنها حمایت شود.

 معاون پژوهشی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: در این جشنواره افراد برگزیده علاوه دریافت جوایز وزارت بهداشت از بنیاد ملی نخبگان نیز حمایت هایی همچون وام مسکن و خودرو دریافت می کنند.