محمدصادق فتح اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با اعلام این مطلب افزود: جامعه برای این که بتواند با سودجویان سوداگر مواد مخدر مقابله و از تاسیس مراکز غیر قانونی ترک اعتیاد جلوگیری کند نیاز بالایی به تشکیل مراکز درمان اعتیاد از سوی سازمان های مربوطه دارد.


وی خاطرنشان کرد: 72درصد مراکزی که مشغول درمان اعتیاد و ترک و بهبود هستند، توسط سازمان های مردم نهاد در حوزه پرهیز مدار تشکیل و فعالیت می کنند که این حرکت یک دستاورد بزرگ در حوزه مبارزه با موادمخدر و درمان اعتیاد است.

این مقام مسئول ادامه داد: ما تشکل هایی داریم که جمعیت های چند ده هزار نفری برای بهبود یافتگان دارند که این تشکل ها بدون هیچ چشم داشتی در حال فعالیت هستند.

مدیر کل دفتر توسعه مشارکت مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: تشکل های ما نیازمند حمایت اجتماعی هستند که متاسفانه حمایت اجتماعی به دلیل عدم گفتمان های اجتماعی در حوزه اعتیاد و مبارزه با موادمخدر هنوز آنگونه که باید و شاید سر و شکل نگرفته و نیازمند کار جدی است.