به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، سه سال است از همسر سابقم جدا شده ام، اما در این مدت او راضی نشده من 2 پسر 14 و 6 ساله خود را ببینم. 

وی در ادامه درباره علت جدایی خود از همسرش می گوید: همسرم به شیشه و تریاک اعتیاد داشت که هنوز هم این 2 ماده مخدر را مصرف می کند. عامل اصلی جدایی من از او اعتیادش بود.

ل. م در ادامه با اشاره به این مطلب که شرایط مالی مناسبی برای گرفتن حضانت فرزندانم نداشتم، می گوید: در ابتدا به خاطر شرایط مالی که داشتم، نتوانستم حضانت فرزندانم را بگیرم. با توجه به اینکه به دلیل شرایط همسر سابقم و اعتیادش می توانستم مسوولیت آنها را بر عهده بگیرم و از دست پدر معتادشان رهایی بخشم، اما این امر در آن زمان محقق نشد. به هر تقدیر در حال حاضر نیز از 2 سال گذشته که ازدواج مجدد کرده ام، فقط به دنبال این هستم بتوانم فرزندانم را ببینم. 

وی در ادامه می گوید: زمانیکه طلاق گرفتم هیچ حق و حقوقی از او نخواستم و به خاطر اذیت و آزارهایی که به من می داد، تنها به رهایی از او فکر می کردم. این در حالی است که همسر سابقم به لحاظ مالی شرایط مناسبی برای پرداخت مهریه من و نگهداری از فرزندانم داشت اما در حال حاضر این توقع را دارم تا او اجازه دهد هر چند وقت یکبار پسرانم را ببینم.

ل. م در پایان می گوید: دلیل اصلی جدایی من از همسر سابق این بود که او درصدد بود تا مرا هم به شیشه معتاد کند و خیلی در این راه سعی و تلاش کرد و این امر باعث شد من از دست او فراری شوم. در حال حاضر فقط می خواهم رضایت دهد تا فرزندانم را ببینم.