محمدصادق فتح اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با اعلام این مطلب افزود:در سازمان های مردم نهاد هدفی غیر از اهداف نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر تعریف نشده است.

وی ادامه داد: بطور کلی سازمان های مردم نهاد دست و بازوی نظام هستند و برای مواجهه با تهدید های اجتماعی اینگونه نیست که سازمان های مردم نهاد اهدافی جداگانه از برنامه های نظام داشته باشند. 

این مقام مسئول اذعان داشت: اگر در چارچوب مناسبت های اجتماعی در حوزه های مختلف، سازمان های مردم نهادی باشند که اهدافشان با اهداف نظام همخوانی نداشته باشد، حوزه مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با عوارض اعتیاد تنها حوزه ای است که سازمان های مردم نهادش به طورکل فرصتی برای جامعه و نظام محسوب می شوند؛ زیرا افراد آن زجر کشیده ی بحث مواد مخدر و اعتیاد هستند و امروز با احساس وظیفه در سازمان های مردم نهاد مشارکت می کنند.

مدیر کل دفتر توسعه مشارکت مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: این ما هستیم که باید آغوش خود را باز کرده و از این فرصت ها استقبال کنیم و این یک تفاوت ماهیتی بین سازمان های مردم نهاد حوزه مواد مخدر با سایر حوزه های اجتماعی است. 

فتح اللهی تصریح کرد: در این حوزه یک دیدگاه مد نظر است آن هم نجات معتاد و کاهش آسیب های جامعه ، درمان و بازگشت دوباره معتادین به آغوش اجتماع و جلوگیری از فروپاشی خانواده ها که سنگ بنای نظام اجتماعی است، اگر ما خانواده نداشته باشیم نظام اجتماعی مان بسیار آسیب پذیر خواهد بود و هدف توزیع کنندگان مواد مخدر همین فروپاشی است.

وی ادامه داد: فروپاشی از بنیان های اجتماعی شروع می شود، وقتی نهاد خانواده آسیب پذیر شود، دیگر ما چیزی برای دفاع نداریم از این حیث است که نگاه معرفتی و اعتقادی ملازم و همراه این نگاه اجتماعی و راهبردی است و ما باید از خانواده هایمان مراقبت و صیانت کنیم  و بر این اساس است که رهبر فرزانه انقلاب تاکید دارند که تمام برنامه ها باید متوجه 4 کانون عمده خانواده، محله، محیط آموزشی و محیط کار باشد و سازمان های مردم نهاد خوشبختانه در همین راستا عمل می کنند.