حسین بابویی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به رویکرد توجه به ورزش در آموزش و پرورش در مرحله نخست آموزش شنا به دانش آموزان پایه سوم ابتدایی، ارائه شد و 30 هزار دانش آموز تهرانی با بهره مندی از آموزش و برنامه های ارائه شده شنا را فرا گرفتند.


مدیر گروه تربیت بدنی آموزش و پرورش تهران ادامه داد: دراین طرح، به هر دانش آموز طی 12 جلسه  شنا آموزش داده می شود که پس از اتمام این دوره‌ نیز گواهینامه‌ای مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی به آنها ارایه می شود.


وی با تاکید بر آموزش همه دانش آموزان در خاتمه تصریح کرد: در حال حاضر  95 هزار دانش آموز در پایه سوم ابتدایی مدارس شهر تهران حضور دارند که تا پایان سال همه این افراد تحت پوشش آموزش شنا قرار خواهند گرفت.