به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در نه ماهه سال 1389 برابر با 105 است که همین شاخص در مدت مشابه سال قبل 105.6 بوده است یعنی در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 105 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.

در ازای فوت هر 100 زن 128 مرد فوت کرده است

در9 ماهه سال جاری تعداد 308 هزار و 908 واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.4 درصد افزایش داشته است.

همچنین در همین زمان در مقابل هر 100 فوت ثبت شده زنان تعداد 128.9 مورد فوت مردان به ثبت رسیده است که همین نسبت در مدت مشابه سال قبل 125.6بوده است.

افزایش یک درصدی ازدواج در سال جاری

در 9 ماهه سال 1389 تعداد 728هزار و 965 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته است.

در این زمان بیشترین ازدواج ثبت شده مردان در گروه سنی 24-20 ساله با رقم 293هزار و663 نفر بوده است همچنین بیشترین ازدواج ثبت شده زنان در گروه سنی 24-20 ساله با رقم 257هزار و 27 نفر بوده است.

ازدواج مردان 24-20 با زنان 19-15 ساله

همچنین بیشترین ازدواج ثبت شده طی این مدت مربوط به مردان گروه سنی 24-20 ساله که با زنان 19-15 ساله ازدواج کرده‌اند و تعداد آن برابر با 139هزار و 445 واقعه است.

طلاق 7.5درصــدی افزایش یافت

طبق اعلام سازمان ثبت احوال کشور، 100هزار و 837 واقعه طلاق به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.5 درصــد افـزایش داشته است.

همچنین طی این مدت بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی 29-25 ساله با رقم 28هزار و 248 و در زنان گروه سنی 29-25 ساله با رقم 25 هزار و 218 واقعه بوده است.

در همین زمان بیشترین طلاق ثبت شده، مربوط به مردان گروه سنی 29-25 ساله است که با زنان 24-20 ساله رخ داده و تعداد آن برابر با 12 هزار و 203 واقعه است.