محمد آتش‌زر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در حوزه معماری شهرها باید توجه ویژه ای به آرمانشهر داشته باشیم، اما ابتدا باید تعریف درستی از آرمانشهر ارائه دهیم.

 به گفته رئیس شورای اسلامی شهر قم آرمان شهر، شهری است كه از دانش در پیشبرد مسائل و مشكلات استفاده می‌كند.

وی ادامه داد: آرمان شهر باید همانند خلقت انسان بی‌نظیر باشد كه با زحمت و سرمایه‌گذاری این مهم تحقق پیدا می‌كند تا به زندگی در آرمان شهر برسیم و معماری اسلامی را پیاده كنیم. آرمان شهر، شهری است كه برای شهروندان خود امنیت روانی و درونی ایجاد كرده كه امنیت اخلاقی را نیز در برمی‌گیرد.

به گفته آتش‌زر امنیت نخستین نیاز شهر است و برای دستیابی به آن لازم است اقتصاد نیز برای ایجاد امنیت به كار برده شود تا به الگویی در قالب آرمان شهر در راستای امنیت دست پیدا كنیم.

وی تصریح کرد: معماری كه امنیت و آسایش روانی و بلد امین ایجاد كند معماری اسلامی است و افراد برای تحقق آرمان شهر به جامعه و یكدیگر فكر می‌كنند.

عضو شورای شهر قم با بیان این که در این حوزه باید خود را اصلاح كنیم و با آرمان شهر تطبیق دهیم كه به فكر مهندسان و معماران در این عرصه نیازمند هستیم، خاطرنشان کرد: معماران و دست‌اندركاران امر معماری باید به این موضوع برسند كه علاوه بر استحكام در ساختمان‌ها آرامش روانی را در آنها در نظر بگیرند.