به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، احمد اسفندیاری رییس سازمان بهزیستی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره تئاتر معلولین گفت: خوشحالیم که کار دیگری در عرصه توانمندسازی معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود آن هم با هنر فاخری چون تئاتر. ما در این جشنواره به دنبال هنر مد نظر امام (ره) بودیم؛ هنری که روح را صیقل می‌دهد.

وی افزود: هنر معلولین برخاسته از قلب آنهاست و به همین دلیل پر از عشق و شور است. هنرمندان توانخواه و توان‌مدار را باید به جامعه معرفی کنیم تا همه با قابلیت‌های این عزیزان آشنا شوند. انسان هم دارای بعد جسمانی و هم دارای بعد روحانی است و این بعد روحانی است که بعد جسمانی را هدایت می‌کند پس معلولین در این زمینه چیزی از ما کم ندارند و حتی ظلم‌های جهان به خاطر معلولیت روحی است نه جسمی.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: حتی اگر ما فرصت‌ها را فراهم کنیم معلولین خود راه نشان می‌دهند و در این جشنواره تئاتر این امر را نشان دادند. این وظیفه ماست که فرصت های برابر برای معلولین فراهم کنیم و از سالن های هنری گرفته تا حمل و نقل عمومی شهر مناسب حضور این توانخواهان باشد که متاسفانه اینگونه نشده است.

وی ادامه داد: امیدوارم این موانع رفع شود و حضور معلولین هر روز پررنگ تر شود. یکی از برنامه‌های جدی سازمان بهزیستی گسترش تئاتر درمانی است آن هم نه محدود به جشنواره بلکه باید با اجراهای متعدد نمایش، تئاتر معلولین را در تمام شهرها و استان‌ها گسترش دهیم .

اسفندیاری در پایان اظهار داشت: مطمئنا حتی مردم نیز از تماشای این کارها استقبال خواهند کرد همانطور که 5 هزار نفر در سه روز جشنواره نمایش های چهارمین جشنواره تئاتر معلولین را تماشا کردند و این استقبال حتی از تئاترهای دیگر هم انجام نمی‌گرفت.