به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در حاشیه اختتامیه چهارمین جشنواره تئاتر معلولین درباره آخرین پیشنهاد قیمت خرید حراج خودروی رییس‌جمهور گفت: پیشنهادهای فراوانی برای خرید خودروی رییس‌جمهور کشورمان از کشورهای خارجی شده و آخرین رقم چیزی نزدیک به 2 میلیون دلار است.

وی افزود: بنا به دستور رییس‌جمهور پول حاصل از این فروش برای مسکن معلولان صرف خواهد شد.