به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا،احمداسفندیاری در حاشیه افتتاحیه جشنواره تئاتر معلولین در جمع خبرنگاران درباره جمع آوری کودکان خیابانی گفت: آن چیزی که به عهده سازمان بهزیستی در قانون اعلام شده است و تا به حال هیچ کودک خیابانی و متکدی که واحد قرار گرفتن تحت پوشش سازمان بوده اند و نگهداری آن به عهده ما بوده است، وجود ندارد که ما پیشنهاد شده باشد و ما آن را قبول نکرده باشیم.

وی افزود: اگر تخلفی وجود داشته باشد در که صورتی که به ما گزارش شود ما آن را پیگیری خواهیم کرد ولی نکته مهم جمع آوری کودکان خیابانی است که به عهده سازمان بهزیستی نیست.

اسفندیاری همچنین بیان کرد: باید این کودکان خیابانی ساماندهی شوند چون برخی از اتباع خارجی هستند و از آنها سوء استفاده می شود. این موارد باید جدا شوند ولی برای کودکانی که شرایط سازمان بهزیستی را طبق قانون دارند هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دورکاری معلولین گفت: براساس ابلاغیه معاونت توسعه و نیروی انسانی ریاست جمهوری، معلولین و کارمندان زنی که معلول در خانه دارند در اولویت قرار گرفته اند و در صورت پذیرفته شدن دورکاری هر شخصی، تجهیزات این طرح در اختیار او قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال دیگری درباره برخورد با کمپ های غیر قانونی گفت: کمپ هایی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه به آنها سرکشی می شود، اگر تخلفی بیافتد پیشگیری می شود. اما در مورد کمپ هایی که مجوز ندارند، نظارت بر آنها جزء وظایف ما نیست و نیروهای انتظامی و دیگر نهادهای مربوطه با آنها برخوردکنند.