به گزارش سرویس اجتماعی برنا، انوشیروان محسنی نایب با تأکید بر اثر بخشی بیمه سلامت در برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: مجلس تلاش می کند تا با نگاه سلامت محور به بیمه، اعتبارات بخش درمان را در حوزه های پیشگیری و آموزش هزینه کند.

 
نایب رییس اول کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از بیمه سلامت به عنوان حلقه مفقوده در برنامه های توسعه یاد کرد و اظهار داشت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان مانند پراکندگی موجود در بیمه های خدمات درمانی کشور، نبود تفکیک بیمه پایه و تکمیلی همچنین کاهش سهم هزینه های پرداختی مردم با اجرایی شدن طرح بیمه سلامت برطرف خواهد شد.

 
وی حرکت به سمت توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و فراگیری پوشش بیمه های خدمات درمانی را از دیگر اهداف بیمه سلامت دانست و گفت: با تعریف بیمه سلامت در برنامه پنجم توسعه، ساز و کار بیمه همگانی در کشور اجرایی خواهد شد.


محسنی با تأکید بر این که سلامت از محورهای اساسی و کلیدی توسعه پایدار است که ارتباط تنگاتنگی با صنعت بیمه دارد، خاطر نشان کرد: بنابراین رسیدن به آن منوط به تخصیص اعتبارات ویژه در بخش آموزش و پیشگیری است.