به گزارش سرویس اجتماعی برنا،سرهنگ عباس میرائی با اعلام این خبر افزود: به استناد ماده 12 قانون نظام صنفی، افراد موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند، بنابراین با واحدهای صنفی كه قبل از اخذ مجوزهای لازم شروع به فعالیت کنند، برخورد خواهد شد.

مدیرکل نظارت بر اماکن نیروی انتظامی ادامه داد:با توجه به این كه بیشترین تخلف و جرائم در صنوف فاقد پروانه كسب انجام می شود، پلیس در برخورد با این واحدها با قاطعیت عمل می كند.

وی خاطرنشان کرد: از متقاضیان گرامی تقاضا می شود به منظور پیشگیری از ضرر و زیان احتمالی و مشكلات دیگر، قبل از انجام هرگونه فعالیتی با مراجعه به اتحادیه مربوطه از قوانین ومقررات مطلع وسپس اقدام کنند.