به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، خانم جوانی در حال رسیدگی به پرونده دادخواست طلاق خود در مجتمع قضایی خانواده 1 بود. وی درباره دلیل این اقدام خود گفت: سال ها قبل با جوانی آشنا شدم که بسیار نسبت به من ابراز علاقه می کرد و من به دلیل شرایط خاص زندگی که داشتم، نسبت به او گرایش پیدا کردم. چرا که پدر و مادر و برادرانم در انگلیس اقامت داشتند و من اینجا احساس کمبود و تنهایی می کردم.

وی ادامه داد: پس از گذشت یک ماه از زندگی مشترکمان، همسرم اصرار بر این داشت که به خارج از ایران و پیش برادرانم برویم.

این زن جوان با بیان اینکه هیچ گاه حاضر نشدم کشورم را ترک کنم، افزود: او پس از آنکه مخالفت شدید من را نسبت به این مساله دید، شروع به بهانه گیری کرد و مدام می گفت وقتی قبل از ازدواج با من بودی، با مردهای دیگر هم ارتباط داشتی، باید به خارج از کشور برویم تا من این ها را فراموش کنم.

شادی ادامه داد: تهمت های همسرم و رفتارهای نامعقول او روز به روز شدت پیدا می کرد تا این که یک روز درب خانه را روی من قفل کرد و من بوی گاز را در خانه احساس کردم، در صورتی که تلفن را هم قطع کرده بود، تا اینکه با کمک همسایه ها و پلیس خودم را نجات دادم.

وی در پایان گفت: حالا متوجه شدم همسرم هیچ گاه علاقه ای به من نداشته و از همان ابتدا با هدف زندگی در انگلیس با من ازدواج کرده است.