سرهنگ  محسن خانچرلی رییس پلیس پیشگیری پایتختاز اجرای طرح جمع آوری معتادان ،کارتن خواب ها و افراد بلامکان طی روز گذشته در شهر تهران خبر داد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در این راستا 94 نفر دستگیر شدند كه این تعداد شامل 21 متکدی مرد ، 5 نفر متکدی زن ، یک كودک خیابانی و 67 کارتن خواب مرد بودند.

سرهنگ خانچرلی افزود: متهمان به گرمخانه خاوران ، مرکز یاسر و بهزیستی اسلامشهر تحویل داده شدند.

سرهنگ خانچرلی در خاتمه با اشاره به اینكه این اقدام پلیس پایتخت رضایتمندی مسئولان محلی و شهروندان شهر تهران را به دنبال داشته، بیان داشت: تداوم این طرح ها تا پاکسازی کامل شهر تهران ادامه دارد .