به گزارش سرویس اجتماعی برنا،ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 20 و 48 دقیقه شب گذشته زنگ ایستگاه 60 را به صدا درآورد و آتش‌نشانان را به محل اعلام شده در ضلع شمالی پارك پیروزی، خیابان معتمدی اعزام كرد.

جمشید غمامی فرمانده آتش‌نشانان گفت: در این حادثه پای راست خانمی 20 ساله هنگام گذراز پل عابر پیاده خیابان به دلیل تاریكی هوا در میان نرده‌های پل گیر كرده ودر تماس با سامانه 125 از آتش‌نشانان درخواست كمك کرده بود.
وی افزود: آتش‌نشانان بی‌درنگ با استفاده از تجهیزات ویژه ایمنی موفق شدند پای این شهروند را با رعایت اصول ایمنی و بدون هیچ آسیبی از میان نرده‌ها بیرون آورند و به رنج او پایان دهند.

این فرمانده آتش‌نشانی به شهروندان توصیه كرد هنگام گذراز پل‌های فلزی به ویژه هنگام تاریكی شب که میدان دید محدود است دقت بیشتری داشته باشند تا دچار حوادثی این گونه نشوند.