به گزارش سرویس اجتماعی برنا،سرگرد ”جوزی“ درباره  اعتیاد در بین جوانان این چنین گفت: جوانان سرمایه های اصلی یك جامعه محسوب می شوند و سرمایه گذاری فراوانی صرف رشد و پرورش او می شود كه با اعتیاد به مواد تمام آن سرمایه های هزینه شده را از بین می برد.


وی ادامه داد: خانواده ها باید بیشتر از جوانان خود مراقبت كنند، چرا كه هدف همه افرادی كه روزی مصرف مواد اعتیاد آور را آغاز كردند تنها ارضاء حس كنجكاوی، اثبات شجاعت و همرنگی با همسالان و دوستان، فرار از تنهائی و اضطراب، ماجرا جویی، تفریح و تنفن بوده است.


رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان تاكید كرد: اعتیاد به مواد مخدر باعث تباه شدن مغزهای فعال جوانان می شود و باید دانست كه سلامتی جسمانی و روانی به آسانی بدست نیامده و نباید این نعمت بزرگ الهی را به آسانی از دست داد.