ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران با دریافت خبر رخداد این حادثه از طریق سامانه 125 بلافاصله زنگ ایستگاه 37 را ساعت 18 و 37 دقیقه شامگاه دیروز بصدا درآورد و آتش‌نشانان بی‌درنگ راهی محل حادثه در شهرك مسعودیه، خیابان ابومسلم، كوچه 14 شدند.


رمضان زارع فرمانده آتش‌نشانان گفت: در این حادثه مادری 30 ساله بنام «ربابه–م» و فرزند 5 ساله اش بنام «شایان-الف» درون منزل دچار گاز گرفتگی شده بودند.
وی افزود: آتش‌نشانان با همکاری همسایگان درب خانه را باز کردند و بی‌درنگ این مادر و فرزندش را که به زمین افتاده بودند به خارج از خانه منتقل کردند و در اختیار اورژانس قرار دادند كه امدادگران اورژانس مرگ هر دو را تائید و اعلام کردند.
این فرمانده آتش‌نشانی گفت: بررسی كارشناسان ایمنی منطقه 2 عملیات سازمان آتش‌نشانی تهران مشخص کرد که نامناسب بودن دودكش بخاری (نداشتن كلاهك) و بسته بودن منافذ در و پنجره و خروجی‌ها سبب نشت گاز co و كمبود اكسیژن سبب رخداد این حادثه بوده است.