به گزارش سرویس اجتماعی برنا،رییس پلیس راه آهن كشور با اشاره به این خبر گفت: با توجه به اهمیت قطارهای بین المللی که از ایران به کشورهای ترکیه و سوریه تردد می کنند و حساسیت موجود در بحث مواد مخدر ، مأموران پلیس راه آهن در طول مسیر قطارهای مربوطه با اهتمام ویژه به این مهم توجه دارند.

سردار رحمت الهی عنوان كرد:در همین راستا مأموران پلیس راه آهن آذربایجان با همکاری ماموران گمرک مستقر در ایستگاه راه آهن تبریز به یكی از مسافران قطار تهران – استانبول مظنون و با رعایت کلیه جوانب چمدان مسافرتی همراهش را مورد بازرسی قرار دادند.

وی همچنین تصریح كرد ، در بازرسی صورت گرفته مقدار 4 کیلو و 350 گرم مواد مخدر از نوع شیشه که در آن جاسازی شده بود کشف و ضبط گردید. ضمنا ً در بازرسی بدنی از متهم مقدار 35/1 گرم تریاک دیگر نیز از وی کشف و ضبط شد.

این مقام بلند پایه ناجا افزود: پرونده متشکله به همراه مواد مخدر مکشوفه و متهم به مرجع قضایی تحویل و از آن طریق تحت رسیدگی است.