به گزارش سرویس اجتماعی برنا، سجاد رضوی با اعلام این خبر گفت: این دستورالعمل همچنین به عدم دریافت زیرمیزی كه متأسفانه توسط درصد بسیار كمی از پزشكان در بیمارستان‌های دولتی اخذ می‌شود و برخورد با این پدیده اشاره دارد.

رییس مركز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ادامه داد: هدف از ابلاغ این دستورالعمل را حفظ حقوق بیماران و پزشكان و شفاف‌سازی اطلاع‌رسانی به بیمارستان دانست و درخصوص اجرای آن در بیمارستان‌های تهران بیان كرد: این دستورالعمل در مقطع كنونی به صورت پایلوت در بیمارستان‌های تهران اجرایی شده و سپس به كل كشور تسری خواهد یافت. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت و درمان، گفتنی است كلیه بیمارستان‌ها و مراكز درمانی تهران موظف به همكاری با مراكز مدیریت نظارت دانشگاه‌های علوم پزشكی تهران و شهیدبهشتی برای بهتر اجرا شدن این دستورالعمل هستند.