به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، نسرین سلطان خواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به این که حساسیت کار سازمان ثبت از حیث ارائه آمار اطلاعات جمعیتی بسیار مهم است افزود: آمار جمعیتی که از سوی سازمان ثبت اعلام می شود از آن جایی که در برنامه ریزی های کلان که مورد استفاده قرار می گیرد بسیار با اهمیت است.

سلطان خواه اظهار داشت: حساسیت این موضوع چنان است که اگر کوچک ترین خدشه ای در ارائه این آمار وجود داشته باشد به برنامه ریزی های غلط می انجامد.

معاون رئیس جمهور گفت: در ابتدای شروع طرح تحول اقتصادی سازمان ثبت به عنوان یکی از اساسی ترین نهاد ها وظیفه خود را برای اجرای درست این طرح انجام داد.

سلطان خواه با اشاره به اینکه سازمان ثبت با ارائه آمار و اطلاعات جمعیتی کشور بر اساس نسبت جمعیتی، سنی و جنسیتی در اجرای طرح تحول اقتصادی نقش مهمی را ایفا کرده است، تصریح کرد: این سازمان با ارائه درست اطلاعات اولین و مهمترین گام را در اجرای طرح تحول اقتصادی برداشت و موجب شد تا هیچ کس در هیچ نقطه ایران جا نماند.

سلطان خواه اظهار داشت: با توجه به اهمیت پژوهش توصیه می کنم سازمان ثبت در ارائه و انجام پژوهش های علمی گام های مؤثر تری را برداشته و در این راه پیشرو باشد.

وی تصریح کرد: بی شک هر سازمانی که زنده باشد و بخواهد شادابی و پویایی خود را حفظ کند نیازمند پشتوانه علمی است که این پشتوانه مسلماً بدون پژوهش به دست نمی آید.
 سلطان خواه با ارائه یک پیشنهاد به سازمان ثبت گفت: این سازمان می تواند نماینده ای دائم در ستاد توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته باشد.

سلطان خواه گفت: با توجه به پیشرفت علم و فناوری در دنیا همه سازمان ها و نهاد های ما نیز باید هم گام با دیگر نقاط جهان در دستیابی به علم و فناوری پیشرو باشند.