محمدشریف ملک زاده در گفت‌وگو با خبرنگار برنا با بیان این مطلب افزود: تاسیس خانه ایرانیان در شهر لندن نیز در دستور کار قرار دارد و مذاکراتی نیز در این زمینه انجام شده است.

دبیر کل امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به تاسیس خانه ایرانیان در تاجیکستان اظهار داشت : تلاش ما بر این است که با تاسیس خانه ایرانیان در کشورهای مختلف امکان ارتباط مستقیم و مداوم ایرانیان مقیم خارج را با داخل تسهیل کنیم.


وی همچنین با اشاره به سامانه 2777 گفت: مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور با شماره تلفن 2777 به طور شبانه روزی پاسخگوی سئوالات ایرانیان ساکن خارج از کشور است.

وی تصریح کرد: نحوه برقراری این ارتباط به گونه ای برنامه ریزی شده است که برای ایرانیان ساکن خارج که با این شماره تماس می گیرند، هزینه ای در بر نداشته باشد.