به گزارش سرویس اجتماعی برنا، عبدالرزاق برزگر با بیان این مطلب افزود: از كل فوت شدگان ناشی از مسمومیت با الكل در 6 ماهه اول امسال، 70 نفر مرد و چهار نفر زن بودند.

معاون پزشكی و آزمایشگاهی سازمان پزشكی قانونی كشور با اشاره به این كه در بسیاری از استان ها هیچ مورد مرگ ناشی از مسمومیت الكل گزارش نشده است، اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری استان تهران با 33 مورد مرگ ناشی از مصرف الكل بیشترین رقم را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان كرد: بیشترین آمار مسمومیت در مدت یاد شده مربوط به فروردین و مرداد ماه است و كمترین آن به تیر ماه اختصاص دارد.