به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری برنا به نقل از دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، در پی درج خبری در یكی از پایگاه های خبری (رجانیوز) با عنوان جعلی «تأكید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور» به اطلاع می رساند این موضوع فاقد صحت و برخاسته از ذهن نویسندگان مطلب مذكور است و لذا طرح چنین مسأله ای از سوی رییس جمهور به طور كامل تكذیب می شود.

انتظار دارد ارباب جراید و گردانندگان رسانه های دیداری و نوشتاری در نقل مطالب از انتشار اخبار غیر واقعی و جوسازی رسانه ای بر پایه اطلاعات نادرست و ساختگی پرهیز نمایند.

اشاره می شود كه رییس جمهور چندی پیش در نشست خبری خود با خبرنگاران (89.4.7) در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره معاون اول رییس جمهور موضع خود را این گونه بیان نمود:

«قوه قضاییه باید به شكایت معاون اول رییس جمهور درباره افترائات چند نفر به سرعت رسیدگی كند، زیرا معاون اول رییس جمهور از عده ای كه او را متهم كرده اند شكایت كرده و خیلی خوب است كه به این شكایت فورا رسیدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنیت كنند».