به گزارش سرویس سیاسی برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت که به ریاست محمود احمدی نژاد،  رییس جمهور برگزار شد تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث وبررسی به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، مجوز امضای مقدماتی موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت‌های برزیل و مصر و مجوز امضای مقدماتی موافقتنامه بازرگانی بین ایران وکامبوج از دیگر مصوبات هیات دولت بود.

همچنین پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد وسایر سازمان‌های بین المللی در سال 1389 در جلسه مطرح و به تصویب هیات دولت رسید.