به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، اسفندیار رحیم مشایی در مراسم کاشت درخت صلح و دوستی و افتتاح بوستان غیرمتعهدها با حضور رییس جمهوری و سفرای کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد، افزود: بشریت اگر به‌ناچار حیات خود را با پراکندگی آغاز کرد اما این پراکندگی و تفرق، اصالت ندارد زیرا روند حیات و زندگی انسان‌ها نشان می‌دهد که این تفرق موقتی بوده است.

رحیم مشایی افزود: فرآیند حرکت انسان در زمین به خوبی و آشکارا نشان می‌دهد که بنی آدم و بنی بشر از ابتدا به سمت و جهتی در حرکت هستند که آن سمت، جهت و مقصد انسان کامل است.

مشاور رییس جمهوری با بیان این که انسان‌ها به سمت انسان کامل در حرکت هستند و آنچه وجود دارد یکی بودن است، خاطرنشان کرد: در این مسیر شکوهمند و بزرگ انسان‌ها گرد هم می‌آیند و بر این اساس باید آینده را همایش انسان‌ها نامید.

رحیم مشایی گفت: انسان‌ها با هم بودن را برای با هم بودن می‌خواهند و جهان امروز بیش از گذشته این فرآیند را درک کرده است و قضاوت روشن تری نسبت به فردای بشریت دارد.

وی با بیان این که امروز به خوبی می‌دانیم آنچه به عنوان نیکی‌ها از آن یاد می‌شود با هم بودن و برای با هم بودن است، افزود: درخت می‌کاریم و به استقبال بهار می‌رویم، بهاری که مهم‌ترین پیام آن تجدید فرصت آفرینش و خلق مجدد و بروز ظهور توانمندی‌های حیات و زیبایی‌های آفرینش است.

رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد ادامه داد: اگر چه بهار طبیعت چرخشی و نوبتی است و در فرآیند آن هم پاییز و زمستان وجود دارد اما پاییز و زمستان خود اصالتی ندارد بلکه برای درک بهتر بهار هستند.

رحیم مشایی با بیان این که زمستان صحنه‌ای است که در غیبت بهار اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: زمستان برای این است که قدرشناس بهار باشیم.

وی افزود: در بهار انسانی پاییز و زمستان موضوعیت ندارد و بهار انسانی دائمی و همیشگی است چون همیشه فرصت آفریدن و به ظهور رساندن ظرفیت‌ها وجود دارد.

رییس دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها با تاکید بر این که خصومت، دشمنی، تباهی و زشتی موجودیت واقعی ندارند، گفت: این خصلت‌ها در صورت نبرد زیبایی می‌توانند به نظر برسند و دیده شوند.

رحیم مشایی با بیان این که همه انسان‌های شریف و مصلحان کوشیده‌اند که نیکی‌ها را استقرار دهند، افزود: رفع کینه‌ها و بدی‌ها یک راه بیشتر ندارد و آن این است که بذر زیبایی، صلح و صفا بکاریم زیرا با بودن زیبایی جایی برای بروز زشتی نخواهد ماند.

وی ادامه داد: زندگی دوست داشتنی برای همه بشریت را در سایه استقرار عدل و داد در سراسر جهان آرزو می‌کنیم.