به گزارش سرویس سیاسی برنا، دكتر محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز (شنبه) در نخستین نشست بررسی نقش زنان و جوانان در تحقق اهداف جنبش عدم تعهد، با اشاره به اهمیت این نشست، خاطرنشان كرد: این نشست، بسیار مهم و یكی از نیازهای امروز جامعه بشری است.

دكتر احمدی‌نژاد در ادامه گفت: نظام اجتماعی، برآمده از نوع تلقی و دریافت از انسان است و نظام اجتماعی و بین‌المللی براساس دریافتی كه از انسان وجود دارد شكل می‌گیرد و تأسیس می‌شود.

رئیس‌جمهور با بیان این‌كه نظام كنونی حاكم بر دنیا براساس تلقی محدود از انسان پایه‌گذاری شده است، تصریح کرد: براساس این تلقی، انسان، رقیب و نقطه مقابل خدای متعال فرض شده است؛ در حالی كه همه روابط انسان با طبیعت و جامعه، به‌تبع رابطه او با خدا شكل می‌گیرد.

دكتر احمدی‌نژاد با اشاره به این‌كه در یک دوره طولانی، انسان را دربرابر خدا تعریف كردند، اظهار داشت: ‌آن‌ها معتقد بودند كه خدا مأموریت دارد انسان را در فشار و تنگنا قرار دهد و آزادی او را سلب كند. اگرچه مردم دربرابر این تلقی باطل قیام كردند و جنبش‌ها شكل گرفت، اصل تلقی تغییر نكرد و سلطه‌گران با همین تلقی، نظامات فكری و اجتماعی را پایه‌گذاری كردند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان كرد: نتیجه تعامل با خدا، تعامل انسان با انسان است. آن‌ها انسان و امكانات را محدود تعریف كردند و انسان را برای بهره‌مندی از این امكانات در نزاع با هم قرار دادند. براساس این دیدگاه، برتری از آن كسی است كه غلبه كند و نتیجه این تلقی در نظام سرمایه‌داری و ماركسیستی یكسان است: همه دولت‌ها و انسان‌ها در رقابت و جنگ و تسلط بر یكدیگر هستند.

دكتر احمدی‌نژاد با بیان این‌که نگاه محدود به انسان هر نوع اقدام ضدانسانی را توجیه می‌كند، گفت: برای حل مشكلات اقتصادی، اجازه می‌یابند سرزمین دیگران را اشغال كنند. برای حل مشكلات سیاسی، اجازه می‌یابند بحران‌آفرینی كنند و برای تحكیم سلطه خود، اجازه می‌یابند كه جامعه بشری را تحقیر و سركوب كنند. اینان كمال انسان را در بهره‌مندی هرچه بیشتر از امكانات مادی و تسلط و تفاخر بر دیگران می‌دانند و وضع موجود جهان، تابع جنس نگاه این‌هاست.

رئیس‌جمهور با اشاره به این‌كه جنبش عدم تعهد ایجاد شد تا راه جدیدی را دربرابر جامعه انسانی قرار دهد، خاطرنشان کرد: كمال انسان در تسط بر دیگران نیست. انسان و خدای متعال مقابل هم نیستند، بلكه برای هم، در كنار و در طول هم هستند و انسان در سایه خدا مفهوم می‌یابد و شكوفا می‌شود.

دكتر احمدی‌نژاد افزود: انسان این توانایی را دارد كه دروازه علم، حكمت، ‌رحمت و لطف خدا و آیینه تمام‌نمای تجلی اسماء و صفات الهی باشد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینكه انسان با دیگران در تنازع نیست و عظمت انسان در سلطه بر دیگران و چپاول دیگران تفسیر نمی‌شود، ادامه داد: كمال انسانی در زندگی و خدمت برای دیگران، در تلاش برای تحقق ارزش‌های الهی در جامعه و تلاش برای استقرار كرامت انسان كه بالاترین ارزش خلق شده در عالم است، خواهد بود.

دكتر احمدی‌نژاد اظهار داشت: اینكه انسان سعادت و رفاه خود را در رفاه و سعادت دیگران ببیند، معنای كمال انسانی است و این با اندیشه‌ای كه بر مراكز قدرت جهان حاكم است تفاوت دارد. در اندیشه حقیقی انسانی، راه انسان بودن در خدمت و یاری و احترام به اندیشه‌ها و كرامت دیگران است.

رئیس‌جمهور گفت: محصول نگاه مادی و محدود به انسان این است كه چند نفر به خودشان حق می‌دهند كه اراده خود را بر همه جای جهان اعمال و منافع خود را در قالب جامعه بین‌المللی، بر ملت‌ها تحمیل كنند.

دكتر احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: جهان نیازمند راه جدیدی است؛ راهی كه بزرگان جنبش عدم تعهد آن‌را پایه‌گذاری كرده‌اند و آن، استقرار صلح، پیشرفت، رفاه، عزت و كرامت برای همگان است كه فقط ازطریق با هم بودن و برای هم بودن پیش خواهد رفت.

رئیس‌جمهور تأكید كرد: حركت براساس نگاه مادی و محدود به انسان موجب كینه و بددلی، تقابل و دشمنی است؛ اما براساس اندیشه الهی و انسانی، موجب محبت، مهربانی، عشق و مهرورزی است.

وی افزود: شكوفا شدن حقیقت انسان در سایه مهرورزی است و محال است كه كسی عاشق انسان نباشد و برای استقرار ارزش‌های الهی و انسانی تلاش كند؛ چراكه همه ارزش‌های انسانی در سایه مهر و عشق به انسان‌ها محقق می‌شود.

دكتر احمدی‌نژاد در ادامه به نقش زنان در جامعه انسانی اشاره كرد و گفت: كانون مهرورزی كه باعث تغذیه دل‌ها و اندیشه‌ها می‌شود،‌ وجود زن است. خداوند زنان را كانون جوشش محبت و اندیشه مهرورزی قرار داده است. زن تجلی مهرورزی است و اگر قلب مهربان و روحیه مهرورزی او نبود، جامعه انسانی حتی یک روز هم دوام نمی‌آورد.

رئیس‌جمهور افزود: شیطان به‌دنبال آن است كه زنان را از نقش پایه‌ای انتشار مهر و محبت در جامعه بشری دور كند و اگر این وجه عظیم الهی از زنان سلب شود، كره خاكی ارزش یک لحظه زندگی كردن را نخواهد داشت.

دكتر احمدی‌نژاد با اشاره به پیشگام بودن زنان در طول تاریخ، ادامه داد: زنان باید به میدان بیایند و با انتشار مهرورزی، از حقیقت و كمال انسانی صیانت كنند؛‌ چراكه قلب‌های آن‌ها همواره كانون مهرورزی بوده است و زیبایی‌های انسانی را سریع‌تر دریافت می‌كنند.

رئیس‌جمهور افزود: در همه نهضت‌هایی كه در طول تاریخ برای احیای حقیقت انسان و استقرار عدالت و پاكی برپا شده است زنان پیشگام بوده‌اند و امروز هم باید این نقش را حفظ كنند.

دكتر احمدی‌نژاد با بیان اینكه جوانان نیز نماد نشاط،‌ امید، تدبیر، تحول‌خواهی و موتور حركت ملت‌ها به‌سمت قله‌ها هستند، خاطرنشان كرد: اگر در جامعه‌ای جوانان دچار خمودی و ایستایی شوند و روحیه تحول‌خواهی آن‌ها به سردی بگراید، آن جامعه مرده است.

رئیس‌جمهور با بیان این‌كه امروز نیازمند تحولات بزرگ در عرصه ملی كشورها و جهانی هستیم، اظهار داشت: باید اندیشه و، به‌تبع آن، نظام اجتماعی تغییر كند كه موتور این حركت همانا جوانانی هستند كه اندیشه الهی در دل پاک آن‌ها و امید به آینده روشن خواسته آن‌هاست.

دكتر احمدی‌نژاد با بیان اینكه جهان در آستانه تغییرات بزرگ قرار دارد و اندیشه خالی از انسانیت به پایان راه رسیده و در بن‌بست حركت می‌كند، گفت: امروز تنها زبان پیروان اندیشه مادی، زبان زور، سلاح پایگاه نظامی و اشغالگری است؛ در حالی كه از درون بمب و اشغالگری، انسانیت بیرون نمی‌آید.

دكتر احمدی‌نژاد خاطرنشان كرد: امروز ملت‌ها باید متحد، همدل و مشترک، حقیقتی را مطالبه كنند كه آن حقیقت جاری و مستقر خواهد شد.

رئیس‌جمهور تصریح كرد: جهان در حال تحول است و ملت‌های مستقل، زنان و جوانان خداخواه و كمال‌جو باید در این مسیر حركت كنند و جنبش عدم تعهد یک ظرفیت و فرصت مناسب برای ایجاد همدلی، هم‌افزایی، حركت و ساختن آینده‌ای زیبا و درخشان برای جامعه بشری است.

دكتر احمدی‌نژاد در پایان از دبیر جنبش عدم تعهد برای برپایی نخستین نشست بررسی نقش زنان و جوانان در تحقق اهداف جنبش عدم تعهد تشكر كرد.