به گزارش خبرگزاری اعزامی برنا به استان البرز، محمود احمدی نژاد رییس جمهور امشب در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان های استان البرز از 7 خانواده شهید این استان با اعطای نشان دولتی ایثار تقدیر به عمل آورد. 

محمد تقی فهمیده پدر شهیدان داوود و محمد حسین فهمیده، ذبیح الله بخشی پدر شهیدان عباس و محمدرضا بخشی، گلناز جهانخواه همسر شهید حسن احسانی نژاد، زهرا ابراهیم گیلانی همسر سید حسین علی افتخاری، خدیجه فتوحی مادر شهید علیرضا فتوحی بافقی، هاجر سراب همتی همسر شهید علی اکبر سهرابی و بیگم نساء قاسمی مادر شهید ابوالفضل مهدی لو  کسانی هستند که نشان دولتی ایثار را از دستان رییس جمهور را دریافت کردند.