به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در جلسه كارگروه فرهنگ و هنر استان البرز، تعریف هویت فرهنگی را از اقدامات مهم و ضروری در راستای فعالیت‌های فرهنگی دانست و گفت: نسل‌های متوالی بیش از امكانات و تجهیزات فیزیكی به تولیدات فرهنگی احتیاج دارند و امروز ضرورت دارد هویت، فرهنگ و آرمان‌های متعالی خود را به نسل‌های آینده معرفی كنیم.

رییس جمهور با تأكید بر اینكه فعالیت‌های هویت آفرین و انگیزاننده فرهنگی بر سایر امور ارجحیت دارد، اظهار داشت: بودجه ای كه برای فعالیت‌های فرهنگی اختصاص می‌یابد، نباید برای امور اجرایی و رفع نواقص فیزیكی مورد استفاده قرار گیرد و چنین اقدامی ظلم به رویكرد فرهنگی دولت محسوب می شود.

احمدی نژاد غفلت نسبی از فعالیت‌های فرهنگی را عامل تضعیف اثربخشی این گونه فعالیت‌ها دانست و گفت: كار فرهنگی كه نوعی تربیت و هدایت محسوب می‌شود برای اثربخشی نیازمند داشتن روح و محتواست و روح حركت فرهنگی ارتباط دادن‌ها و اندیشه های مردم با راه و حقیقت امام عصر(عج) است.

رییس جمهور امر به معروف و نهی از منكر را از جمله شاخصه‌های اصلی فعالیت‌های فرهنگی دانست و اظهار داشت: كسی كه امر به معروف و نهی از منكر می‌كند باید قلبی سرشار از عشق و محبت به آحاد مردم داشته باشد.