به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری برنا به هرمزگان، دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب در دومین روز سفر خود به هرمزگان بعد از بازدید از بندر جاسک از ستاد فرماندهی منطقه دوم دریایی ولایت نیروی ارتش بازدید به عمل آورد. هیات دولت، برخی از نمایندگان و ... در این بازدید رئیس جمهور را همراهی کردند.