به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، با انتشار عکس‌های رییس جمهوری در حال تماشای بازی ایران و نیجریه، فرورتیش رضوانیه از خبرنگاران خوش ذوق برنا اقدام به مقایسه تصاویر منتشر شده با عکس‌های مشابه رییس جمهور فعلی و سابق آمریکا در حال تماشای مسابقه فوتبال کرد.