حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوروندی را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، این قانون در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی در تاریخ 18/3/1393 در مجلس تصویب شده بود و در تاریخ 28/3/1393 به تایید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ11/4/1393 از سوی رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ شده است .

در این ابلاغیه آمده است با توجه به اصل 125 قانون اساسی اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء وترتیبات مندرج در ماده 15 موافقتنامه می باشد.

پیوست:

ماده 15 موافقتنامه:

1-این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.

2- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت 10 سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگرآنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می گردد.