هیات دولت عصر یکشنبه به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای شرکت کننده درباره مهمترین مسایل و مباحث اجرایی روز کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، تصویب آیین نامه اجرایی بند(س) تبصره (3) قانون بودجه سال1393 کل کشور ازجمله مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.

آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی با کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی، تصویب شد.

این طرح ها از طریق مزایده عمومی و با حفظ کاربری موجود برای تکمیل و بهره برداری ، به بخش های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش و یا اجاره بلند مدت واگذار می شوندمطابق این آیین نامه مقرر شده است دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود را در حوزه های فرهنگی ، آموزشی ، درمانی ، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند ، به بخش های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت (حداقل 10 سال ) واگذار کنند.

این واگذاری ها باید از طریق مزایده عمومی و با حفظ کاربری موجود برای تکمیل و بهره برداری باشد.

دستگاه های اجرایی مکلف شدند تا پایان مردادماه سال جاری از طریق جراید کثیرالانتشار و پایگاه های اطلاع رسانی ، مشخصات طرح های قابل واگذاری خود را اطلاع رسانی و برای واگذاری و اجاره عرضه کنند.

 به گزارش برنا،در پایان این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی ، به تصویب هیات وزیران رسید.