به گزارش سرویس سیاسی برنا، رییس جمهور ترکمنستان برای شركت در دومین جشن جهانی نوروز در صدر هیاتی عالی‌رتبه وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال علی نیكزاد وزیر مسكن و شهرسازی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش وزیران امور خارجه، نفت و گاز ، صنعت، پژوهش و علوم، فرهنگ و تجارت، رییس جمهور ترکمنستان را در این سفر همراهی می‌كنند.