به گزارش سرویس پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیات وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -مصوب 1362- شهرستان ارزوئیه به مرکزیت شهر ارزوئیه از ترکیب بخش مرکزی مشتمل بر دهستان های ارزوئیه، وکیل آباد و دهسرد و بخش صوغان مشتمل بر دهستان های امیرآباد و صوغان در تابعیت استان کرمان ایجاد می‌شود.

بر این اساس، بخش صوغان به مرکزیت روستای علی آباد از ترکیب دهستان های امیر آباد و صوغان و بخش خبر به مرکزیت روستای کشکوئیه از ترکیب دهستان های خبر و دشتاب در تابعیت شهرستان بافت ایجاد می‌شود.

بر اساس این مصوبه، بخش باباحیدر به مرکزیت شهر باباحیدر از ترکیب دهستان های دهستان سراب بالا به مرکزیت روستای قلعه شریف و دهستان سراب پایین به مرکزیت روستای فیل آباد در تابعیت شهرستان فارسان و همچنین بخش جونقان به مرکزیت شهر جونقان از ترکیب دهستان های دهستان میزدج سفلی به مرکزیت روستای چلیچه و دهستان جونقان به مرکزیت روستای راستاب در تابعیت شهرستان فارسان ایجاد می شود.

بر این اساس، دهستان امیرآباد به مرکزیت روستای امیر آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان های کیش آباد - چاه دهیر- چشمه سیاه درگز- تنگ سفید - امامزاده ذکریا - فتح آباد - اسلام آباد - دشت ده - پیر قوچان - نصرت آباد شاهپوری - پازرد - چاه بنه - معدن تابع کوه شاه - پاکوهه - باغ برج - چناران -باغ خراب - معدن قل قلو – بهریج - سنگ چشمه یک - سنگ چشمه دو - مزرعه کلنگی - حسین آباد - امیرآباد - والی آباد - خیرآباد - ده گوشه - عباس آباد افسری - باغ عباس - ابراهیم آباد - موتور هوشمند داور پناه بنی اسدی - موتور جلال صدر - نصرت آباد سه دانگه - نصرت آباد رشیدی - سرگز دهنو وسطی - سرگز دهنو علیا - امیر فاضلی - قادر آباد - حسین آباد - گنج آباد - موتور حاجی قلندری - حیدرآباد - موتور صدرآباد - لاجتن - بلوردی - چاه نصرت - قدرت آباد - محمد آباد - حسن آباد - تلمبه محمد شفیع - تلمبه شیرزاد - حاج تفضیلی - تلمبه دهقانها - تلمبه بارالله - موتور حاج علی اسماعیل زاده - اسلام آباد - تلمبه کوهزاد - حاج افتخار - تلمبه حاج اسکندر - محمود آباد - موتور خدا رضا اسماعیل زاده - مهدی آباد - موتور زنجیری - امید معصومه - نصرت آباد دهان - چک چک - موتور آدروی - مهدی آباد دهان - معدن کروم سبحان - سیخوران - شاه شمس الدین کارگاه - چشمه چنارلو - شغارکویه - چشمه حدادی - معدن کروم - معدن درگود - معدن کروم آرچینو - معدن سنگ کروم - بتهوئه - آشین علیا - آشین سفلی - ناصری - چشمه کلهر - بنه نرگس - دره میان - سفینک - باغ سفینک - باغ توکندری و دره موردی ایجاد می‌شود.

بر اساس این مصوبه، مرکز دهستان میزدج علیا از توابع بخش مرکزی شهرستان فارسان (استان چهار محال و بختیاری) از روستای فیل آباد به روستای گوجان تغییر می یابد.
همچنین دهستان سراب بالا به مرکزیت روستای قلعه شریف از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های سپید دانه - کوانک - قلعه امیدآباد - دره شیخ ویس - حاجی آباد - امیدآباد سراب - نصیرآباد گله - نصیرآباد هیرکان - قلعه شریف - عباس آباد - خاورآباد - قلعه حاج جهان قلی - غار سراب - سد خاکی سراب - مزرعه احمدآباد - مزرعه خونیک - دره گندلی و نیز دهستان سراب پایین به مرکزیت روستای فیل آباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای فیل آباد -عیسی آباد - مزرعه سیاه گل - لته گپ - پاگر - دره بید - سربند - مکان امامزاده عبدالله - چشمه چهل دختران - دامداری شیروانی - امامزاده سید میراحمد - چشمه وقت ساعت - قدمگاه امامزاده شهسوار و همچنین دهستان جونقان به مرکزیت روستای راستاب از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای راستاب - گوشه - چغاهست - اسدآباد - آلج - استلک - باغ چال نمد - بابا شادی - تنگ تاپو - چاه فروغی - دامداری افراسیاب در تابعیت بخش مرکزی شهرستان فارسان ایجاد می شود.

بر اساس این مصوبه، روستای ده چشمه از دهستان میزدج سفلی بخش مرکزی شهرستان فارسان منتزع و به دهستان میزدج علیا همان بخش الحاق می‌شود.

این مصوبه از سوی محمدرضارحیمی؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.