به گزارش خبرنگار سیاسی برنا محمود احمدی نژاد در پنجمین جشن روز فناوری هسته ای که با حضور مقامات عالی رتبه کشور در سازمان انرژی اتمی برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه رسیدن ایران به دانش هسته ای شاید مهمتر از ملی شدن صنعت نفت در این کشور است، گفت: مهم تر از آن استقلال و عزت ملی بود که باید به وسیله آن تثبیت می شد.

وی افزود: رسیدن ایران به دانش هسته ای به دو علت مهم بود؛ که علت اول آن علم است.

رییس جمهور با بیان اینکه تعالی یک انسان و جامعه بدون علم و فناوری ممکن نیست، گفت: علمی که تبدیل به فناوری شود و در حرکت یک ملت تاثیر گزار باشد، دروازه ورود به افق های بالا و فتح آن است.

احمدی نژاد با اشاره به این که علم نور افکنی است که مسیر حرکت را روشن کرده و قدرت تسلط بر طبیعت و به کار گیری نیروها و استفاده از آنان را در اختیار انسان قرار می دهد، تصریح کرد: علم دروازه کمال معنوی انسان است.

وی یادآورشد: برخی علوم زمینه ساز و پایه رسیدن به سایر علوم بوده که یکی از آنان انرژی هسته ای است.

رییس جمهور با نگاهی به سرعت رشد و پیشرفت کشور در سال های اخیر، اظهار داشت: در تولید علم و فناوری سرعت رشد ما آنقدر زیاد شده که امسال طبق آمار اعلام کردند چند برابر متوسط رشد جهانی توانسته ایم پیشرفت کنیم و اگر این راه را با این سرعت ادامه دهیم، ظرف چند سال تمام قله ها و علوم در دسترس دانشمندان ما قرار می گیرد.

احمدی نژاد رسیدن به استقلال و خودباوری را از دیگر علت های اهمیت رسیدن ایران به دانش هسته ای دانست و افزود: دشمنان ما می خواستند علم و خودباوری را از ما بگیرند.

وی تاکید کرد: حرکت در جهت به دست آوردن و تثبیت دانش هسته ای، صیانت از استقلال، خودباوری و حرکت ملت ایران است.

رییس جمهور با اشاره به اینکه وقتی که قله ای فتح می شود، حرکت در همه زمینه ها شتاب می گیرد، گفت: دشمنان بشریت کشورهای دنیا را طبقه بندی کردند و عده ای را ارباب و بخشی دیگر را همواره نوکر می دانند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: مهمتر از بحث علمی در موضوع هسته ای استقلال، خودباوری و اثبات عزت و وجود یک ملت در برابر قدرت های سلطه جو بود.

وی افزود: برای آنها پذیرش دانش هسته ای راحت تر از اقتدار و اعمال اراده ملی در این سرزمین بود.

احمدی نژاد اظهار داشت: در فضایی که سلطه گران این باور را به جهان القا کردند که خارج از اراده آنها حرکتی نباید انجام شود، اگر ملتی حرکت کرده و این باور را باطل کند، پایه های اصلی قدرت استکبارگران متزلزل شده و از بین می رود.

رییس جمهور تصریح کرد: خدا را شاکریم که هم در عرصه علم و فناوری و هم در عرصه صیانت از عزت و اقتدار ملی، ملت ایران یک ملت شکست ناپذیر است و همه جهان امروز فهمیده اند که ملت ایران ملتی است که اگر تصمیم بگیرد کاری را انجام دهد، هیچ قدرتی نمی تواند مانع او شود.

وی با تشکر از مجموعه مدیران، دانشمندان و متخصصان هسته ای کشور به خاطر رسیدن به دستاوردهای جدید هسته ای، گفت: باید به سمتی برویم که از تمام ظرفیت هسته ای در مسیر سعادت و رفاه جامعه بشری استفاده کنیم.

احمدی نژاد با اشاره به کاربردهای دانش هسته ای در صنعت کشاورزی و تولید نیرو، تصریح کرد: این برازنده ایران است که به مراکز صدور و تولید دانش هسته ای تبدیل شود.

رییس جمهور با بیان اینکه در موضوع تبادل سوخت هسته ای بدخواهان کشور باور نداشتند که ما می توانیم که صفحه سوخت را تولید کنیم و می خواستند آن را به بالاترین قیمت به ما بفروشند، گفت: اما هنگامی که دانشمندان ما تصمیم به ساخت آن گرفتند، گرد یأس و ناامیدی در چهره بدخواهان پاشیده شد.

وی با اشاره به اینکه امروز هیچ عرصه ای از دسترس دانشمندان ما دور نیست، گفت: ایران باید به پایگاه صدور خدمات فنی- مهندسی و دانش هسته ای تبدیل شود و ملت ایران منتظر است تا هر روز اخبار خوش و پیشرفت های جدید را از مسوولان انرژی اتمی کشور بشنود.