به گزارش خبرنگار اعزامی برنا به سمنان، محمود احمدی نژاد در دیدار با مدیران استان سمنان کارهای انجام شده در سطح این استان را ثمره تلاش مدیران و کارشناسان دانست و ضمن قدردانی از آنان گفت: البته در بعضی جاها برخی افراد عادت کردند هر کجا کم می آورند، سراغ دولت آمده و با نقدهای مختلف کار کارشناسی دولت را زیر سوال ببرند.

رییس جمهور هدف اصلی خلقت انسان را خدایی شدن انسان دانست و خاطر نشان کرد: خداوند برای تحقق این موضوع راه مشخصی را گذاشته است. آرزو و هدف تمام انبیاء این بوده روزی در زمین، زمینه ها برای عدالت و حکومت صالحان فراهم شود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران و وضعیت امروز این کشور یک مقطعی از این مسیر نورانی است. با دلایل متعدد و قوی قابل اثبات است که خدای متعال برای مردم ایران یک ماموریت ویژه تعریف کرده است.

احمدی نژاد با نگاهی به تاریخ ایران گفت: همه انبیاء، اولیاء و صالحان آرزو داشتند در فضایی مثل امروز ایران زندگی کنند.

احمدی نژاد با بیان اینکه ملت امروز ایران بهترین ملت ها در طول تاریخ و امروز زمین است، گفت: البته جنگ روانی بر علیه ما زیاد است. کسانی که در زوال انعطاف هستند ما را نقد می کنند.

وی با بیان اینکه اقدامات امروز ما الگو، نمونه و الهام برای تمام بشریت است، خاطر نشان کرد: فرصت خدمتگزاری موضوعی نیست که به راحتی در اختیار افراد قرار بگیرد.

رییس جمهور بالاترین عبادت را خدمتگزاری و بالاترین مقام را نوکری مردم دانست و تصریح کرد: باید قدر فرصت خدمتگزاری را به هر میزان که باشد بدانیم. ممکن است انسان یک دقیقه مسوول شود و تصمیم بگیرد که موجب تحول جامعه شود.

وی کیفیت خدمتگزاری را با اهمیت دانست و اظهار داشت: مهم آن است که از میزان منابع موجود بهترین خدمات را به مردم بدهیم.

احمدی نژاد با تاکید بر اهمیت صرفه جویی و کنترل مصرف تصریح کرد: مدیریت مصرف باید از دستگاه های اجرایی شروع شود.

وی ادامه داد: از دو سال قبل که بنزین برای دستگاه های دولتی آزاد شد، مصرف بنزین در دستگاه های اجرایی نصف شد. در دولت نهم و دهم نسبت هزینه های اجرایی بسیار کاهش یافته است.

رییس جمهور با بیان اینکه برطرف کردن مشکل افراد، شیرینی خدمت را در ابتدا به کسی که مشکلی را از کسی برطرف می کند می رساند، گفت: انتظار بنده این است استان سمنان در مصرف منابع به الگو تبدیل شود که در این زمینه بخش دولتی باید پیشگام باشد.

احمدی نژاد درست مصرف کردن را در متن فرهنگ مردم این دیار دانست و یادآور شد: دنیا پرستان با هجمه های بزرگ در 40-50 سال اخیر خواستند جامعه ما را به سمت مصرف گرایی هدایت کنند که متاسفانه در این زمینه تاحدودی موفق شدند. در تهران روزانه 8 هزار تن زباله جمع آوری می شود که بسیاری از آنان ناشی از کالاهای مصرفی است.

رییس جمهور تصریح کرد: رسانه های بیگانه و ابرقدرت ها چنان فضای خفقان آلودی را ایجاد کرده اند که اجازه نمی دهند صدای مهجوریت و غربت ملت ها به گوش جهانیان برسد. اینکه قدرت های استکباری به زور باعث پرشدن جیب های نظام سرمایه داری می شوند، شیوه ای غیرانسانی است.

وی با اشاره به صحبت های خود در جلسه شورای مسکن مبنی بر انتقاد به روند گسترش آپارتمان سازی گفت: اگر 150 میلیون نفر جمعیت هم شویم و هر کس هزار متر زمین داشته باشد یک صدم وسعت ایران هم نخواهد شد. ما باید روش ها را عوض کنیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه استان سمنان می تواند الگوی فرهنگی در کشور باشد، خاطر نشان کرد: اگر تجمل گرایی در جامعه رواج یافت، بدانید منشاء آن از سوی دولت و مسوولان حکومتی است.

وی افزود: زمانی که انقلاب اسلامی شکل گرفت مردم دنبال ساده زیستی رفتند، اما وقتی دیدند اشراف گرایی و تجمل در برخی مسوولان دولتی وجود دارد آنها هم به همان سمت رفتند.

رییس جمهور با بیان اینکه اگر صرفه جویی را در هدفمندی یارانه ها در دستگاه های دولتی به درستی اجرا کنیم در همین گام اول فقر را در کشور ریشه کن می کنیم، گفت: 55 تا 60 هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور است که اگر تنها 10 درصد از آن را صرفه جویی کنیم فقیری در جامعه نمی ماند.

احمدی نژاد یکی از مهمترین رفتارها را تغییر شکل در برنامه ریزی ساختن ایران دانست و افزود: باید مدل های سازندگی ایران را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: بسیار روشن است که الگوی ما برای حرکت، رسیدن به جامعه مهدوی است و ما نمی خواهیم مانند جوامع سرمایه داری شویم.

رییس جمهور در تبیین الگوی اسلامی- ایرانی گفت: ما از انسان و سعادت تعریف مشخصی داریم. الگوی ایرانی یعنی متکی بر توانمندی و همت و ظرفیت های ایران زمین در مسیر رشد و توسعه قدم برداریم.

وی مهمترین عنصر در الگوی ایرانی توجه به استعدادهای طبیعی منطقه و شکوفا کردن این استعدادها دانست و خاطر نشان کرد: اگر بدون توجه به استعدادهای طبیعی برنامه ریزی کنیم در دوره کوتاه اساس حیات به خطر می افتد.

رییس جمهور تاکید کرد: باید پشتوانه کشاورزی و معادن خود را مستحکم کنیم.